Velkommen til årsmøte og fagdag 2017, Scandic Oslo Airport Gardermoen

Posted on Posted in Aktiviteter, Konferanser

Årsmøtet og fagdag arrangeres torsdag 27. april.

Her vil presentasjonene fra fagdagen komme

Sametingsvalget v/ Linda Westbye, Tove Anti, Kari Aarnes
Her
Erfaring fra kommuner v/ Irene Kalstad Aase, Ålesund kommune Her
Overlevering av valgmateriell, v/ Vera- Britt Sommer, Rogaland fk Her
Valgdirektoratet – endringer i regelverk og EVA Her
Universell utforming v/ Deltasentret Her
Hvordan komme i gang med XIM ? (Elektronisk avkryssing i manntall)
v/ Svein Inge Johansen, Bodø kommune Her

Årsmøte og fagdag program
Kl.09.00 – 09.30 Registrering
Kl.09.30 – 09.40 Velkommen ved Thorild L. Osdalen

Kl.09.40 – 10.10 Gjennomføring av Årsmøtet,

Årsmøtepapirer 2017

Fagdag program
10.10 -10.15 Åpning
10.15 – 10.45 Sametingsvalget v/ Linda Westbye, Tove Anti, Kari Aarnes og Valgdirektoratet.
10.45 – 11.30 Erfaring fra kommuner v/ Irene Kalstad Aase, Ålesund kommune
11.30 – 12.00 Overlevering av valgmateriell, v/ Vera- Britt Sommer, Rogaland fk
12.00 -12.55 Lunsj
13.00 – 13.30 Valgdirektoratet – endringer i regelverk og EVA
13.30 – 14.15 Sikkerhetskultur v/ Jørgen Dyrhaug, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.15 Universell utforming v/ Deltasentret
15.15 – 15.50 Hvordan komme i gang med XIM ? (Elektronisk avkryssing i manntall)
v/ Svein Inge Johansen, Bodø kommune

Avslutning kl.16:00er