Velkommen til årsmøte med fagdag 7. og 8. juni 2016 på Scandic havet hotell i Bodø.

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Fjorårets kommune og fylkestingsvalg var et spennende og krevende valg for mange av oss valgmedarbeidere, både det å skulle ha felles opplæring i Oslo og det å benytte EVA til gjennomføring og opptelling. For noen var det første gang med nytt skannerverktøy og for andre var det første gang med elektronisk manntall.

I år er det litt hvile før neste Stortingsvalget 2017, og Valgforum har den glede av å invitere medlemmer og ikkemedlemmer til Årsmøte og fagdager i Bodø.

Valgforum har i dag over 240 medlemskommuner. Alle medlemskommuner har en stemme hver til selve årsmøtet. På samlingen vil ikke Valgforum i utgangspunktet sette noen begrensninger med hensyn til hvor mange som kan delta fra hver medlemskommune, men medlemskommuner blir prioritert hvis det skulle bli fullt.

Det blir to dager med mye spennende valgstoff og en begivenhetsrik utflukt til verdens sterkeste malstrøm – Saltstraumen.

 

Her er link til påmeldt: Påmelding

Program fagdag – årsmøte 2016

Årsmøtepapirer

Dagsorden årsmøte 2016

Årsmelding 2015_16

Handlingsplan_2016_2017

Forslag til nye vedtekter_2016

VEDTEKTER FOR VALGFORUM – etter årsmøtet 2009

FORSLAG TIL BUDSJETT 2016

 

BÅTTUR