Fagdag 7. juni 2018: Valgforum og valglovutvalgets arbeid

Valgforum har tatt mål av seg å følge valglovutvalgets arbeid tett, og i den forbindelse er vi fornøyd med at  at valgforums styremedlem Kari Aarnes er  utpekt som medlem i utvalget.

På fagdagen den 7.juni blir deltakerne invitert gjennom diskusjon i grupper til om å mene noe om temaene som ligger i valglovutvalget sitt mandat.

Mandater finner du her 180416Mandat valglovutvalg 2017-2019 . Styret har plukket ut følgende temaer som bør diskuteres .

  • Endring av valgperiode
  • Behandling av stemmer avgitt i annen krets/ utland
  • Rettelser på stemmeseddelen

Blir det tid kan flere temaer eller andre forhold gruppa synes er viktig diskutere er det selvsagt fullt mulig.

Synspunkter fra gruppediskusjoner skal leveres skriftlig til en redaksjonskomite som så skal utarbeide et forslag til en uttalelse til utvalgets arbeid.

Forslag til uttalelse vil bli lagt frem for Årsmøtet den 8. juni for tilslutning.