Årsmøtepapirer 2017

Posted on Posted in Uncategorized

Dagsorden Valgforums årsmøte 2017 Dagsorden årsmøte 2017 Styrets årsmelding for perioden Årsmelding 2016_17 Årsregnskap 2016 2016ValgforumDRIFTSREGNSKAP Revisorberetning Revisjonsberetning 2016 Valgforum Handlingsplan årsmøteperioden 2017-2018 handlingsplan Valgforum årmøteperioden 2017-2018 Forslag til budsjett 2017 2017 Forslag til budsjett 2017