Program for fagdagene 22. og 23. september 2022

Posted on Posted in Konferanser
Innleggene fra fagdagene er nå lagt ut:
Innleggene fra fagdagene 2022

Dag 1, 22. september
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:10 Velkommen
13:10-13:45 Erfaringer med fysisk og digital folkeavstemning v/Erik Ingebrigtsen, Kristiansund kommune og Lise Pedersen, Innlandet fylkeskommune
13:45-14:15 Hvordan engasjere unge velgere? v/Lørenskog kommune
14:15-14:35 Pause
14:35-15:20 Workshop om temaet “hvordan engasjere unge velgere”
15:20-15:50 Presentasjon av resultater fra workshop via Menti
15:50-16:10 Pause
16:10-16:40 Hva må du tenke på i høst? v/Anne Lise Larsson, Frogn kommune
16:40-16:50 Avslutning
16:50-18:00 Egentid til sightseeing eller annet, se tips i appen
19:00- Festmiddag
Dag 2, 23. september
09:00-09:30 Valgkretser og reduksjon; fordeler og ulemper? v/Inger-Johanne Johnsen, Volda kommune
09:30-10:00 Risiko- og sårbarhetsanalyse v/Eivind Jahren, Karmøy kommune
10:00-10:30 Listeforslag og behandling v/Valgdirektoratet
10:30-10:50 Pause
10:50-11:10 Hvilke endringer er planlagt i EVA og med valgkort v/Valgdirektoratet
11:10-11:35 Spørsmål til, og diskusjon med Valgdirektoratet
11:35-12:05 Delegering av fullmakter v/Kommunal- og distriktsdepartementet
12:05-12:25 Pause
12:25-12:50 Årsmøte i Valgforum
12:50-13:00 Oppsummering og avslutning
13:00-14:00 Lunsj og avreise
 
Kommunenes postmottak har fått invitasjonen, og påmeldingsfristen var 23. juni – håper vi ses på Hamar til høsten! 🙂