Program for Evalueringskonferansen

Evalueringskonferansen torsdag 18.- fredag 19. november

Program torsdag 18. november:

 • 12:00-13:00: Lunsj
 • 13:00-13:15: Introduksjon og velkommen
 • 13:15-14:00: Valg i teori og praksis v/ Else Muri, Tønsberg kommune
 • 14:00-14:30: Synspunkter fra en ny valgansvarlig v/ Kristine Sunde Fauske, formannskapssekretær i Porsanger kommune

14:30-14:45: Pause

 • 14:45-15:10: Sametingsvalget – Klarer de ikke å ha to tanker i hodet samtidig sør i landet? v/ Astrid
 • Wergeland Biem, Oslo kommune og Else Muri, Tønsberg kommune
 • 15:10-15:30: Sametingsvalget og valgordningen v/ Tove Anti, seniorrådgiver Sametinget
 • 15:30-16:00: Erfaringen med telling av forhåndsstemmer i Bærum. Tilsier oppgavens omfang at vi bør vurdere å etablere tekniske kretser ved neste valg? v/ Irene Jensen og Sindre L. Hjetland, Bærum kommune

16:00-16:15: Pause

 • 16:15-16:45: Terningkast over valget v/ Karina Miller og Petrus Granlund, Oslo kommune
 • 16:45-17:15: Hvor gæærnt kan det gå? v/ Øystein Kristoffersen, Drammen kommune
 • 17:15:17:30 – Avslutning for dagen v/ konferansier
 • 19:00 – Middag

Program Fredag 19. november:

 • 09:00-09:30: Erfaringer med bruk av EVA under årets valg – behov for endringer? v/ Dick Ekeroth, Fredrikstad kommune?
 • 09:30-10:00: Fylkesvalgstyrets kontroll – v/ Vera Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune
 • 10:00-10:30: Hvordan følger departementet opp erfaringene fra valget? v/ Marie Mjøsund og Catrine Sørlie, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10:30-10:45: Pause

 • 10:45-11:15: Stortingets kontroll av valget 2021 v/ Ingrid Sand, spesialrådgiver/komitésekretær, Stortinget
 • 11:15-11:45: Valg 2021 – det gikk så bra, hvorfor det? Foreløpige evalueringer v/ Kristina Brekke Jørgensen, Valgdirektoratet
 • 11:45-12:15: Årsmøte, Valgforum

12:15 Lunsj og avreise