Program for årsmøte og fagdag lagt ut

Posted on Posted in Konferanser, Nyheter

Programmet for årets samling i Kristiansand 24. og 25. mars er lagt ut på medlemssidene. Hele det faglige innholdet er, i vid forstand, viet temaet “velgere som trenger hjelp til stemmegivning”.