Program: Valgforums Årsmøte og fagdag 2019

 

Sted: Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15 Gardermoen

25. April

16:00-18:00 Samling for nye valgansvarlige/medarbeidere. 
Drodling rundt valg med svar på alt det du ikke visste at du må vite

19:30 – felles middag for nye valgmedarbeidere 

26, april

Program

09:00-10:00        Registrering

10:00-10:10        Velkommen v/ leder

10:10-10:30      Kommunesammenslåing og valg v/ Øystein Kristoffersen 10:30-11:30    Tips og triks fra kommuner

  • Valg på uvanlige steder v/ Øyvind Øyen, Trondheim kommune
  • Rekruttering og bemanning v/ Irene Jensen Bærum kommune
  • Godkjenning av lister, og mulige endringer etter godkjenning v/ Tine Nermark Johnsen Namsos kommune
  • Mottak og klargjøring for telling v/ Trude Klausen, Hammerfest kommune

11:30-12:15        Årsmøte- egen innkalling og saksliste

12:15-13:00        Sikkerheten vedrørende det norske valgsystemet 
v/ Vilde Amundsen
Masteroppgave – Vilde Amundsen

13:00-14:00        Lunsj

14:00-14:30      Nytt fra Valgdirektoratet

14:30-15:15        Inspirasjon mot helg og neste valg : Det velsigna arbeidet v/ Odd Jarle Eidner

15:15.16:00         Valglovutvalget v/ Kari Aarnes og utvalgsleder Ørnulf Røhnebæk