2018: Presentasjoner fra valgforums fagdager 7.-8. juni

Posted on Posted in Konferanser

Gruppeoppsummering og uttalelse_nyvalglov_070618

Ny valglov-Hvorfor det v/ Knut Storberget

Ny Valglov presentasjon Valgforum juni 2018 Knut Storberget

Aktuelle temaer fra departementet

Hva skjer i departementet, presentasjon av Siri Dolven og Sissel Lian KMD

Hva skjer i Valgdirektoratet

Valgforum 070618-VD

Innledning til gruppearbeider, Ny valglov-

Innspill-valglovutvalg-ved Kari-Øyvind-Rigmor

Tilgjengelighet til valg
Lenke til presentasjon GoogleDocs

ROSanalyse-sikkerhet og beredskap

rosanalyse_v_2

Kongsberg kommunes ROSanalyse. NB Under revidering og ikke ferdigstilt, pt

180615_ROS Valg