Påmelding til årsmøte 2015

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Valgforum inviterer til fagdag og årsmøte på Thon Hotel Oslo Airport mandag 23. mars 2015.

Målgruppen er valgansvarlig og øvrige valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene. Valgårene er en hektisk tid for valgmedarbeidere, og Valgforum sin fagdag vil ta opp praktiske tema for valggjennomføringen, men også se på valg i et bredere perspektiv.

Konferansen vil ta opp temaer som:

•  Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet

•  Praktiske tips for valggjennomføringen – separate seksjoner for kommunene og fylkeskommunene

•  Erfaringer med forsøk- stemmerett for 16. åringer

•  Valg i Norge sett i et internasjonalt perspektiv

Det avholdes også Årsmøte i Valgforum:

•  Årsberetning fra styret for 2014

•  Forslag til handlingsplan for 2015

•  Valg til styre En representant fra medlemskommunene har stemmerett på årsmøte, og alle er hjertelig velkommen til å delta på årsmøte.

Tidsrammen for fagdag/årsmøte er en dagskonferanse fra 09.30 – 15.45.

Møte inkl. lunsj kr. 995,- Deltakerne dekker selv reise og opphold.

Her finner du program: Fagdag og årsmøte 2015 program.

KLIKK PÅ FØLGENDE LINK FOR Å REGISTRERE DEG: Registreringsskjema