Dokumenter

Her finner du presentasjonene brukt7. og 8. juni 2016 i Bodø

KMD nyheter, høringer

Dagens politiske landskap – hvordan ser det egentlig ut? Statsviter og valgforsker Bernt Aardal 

Generasjon Utøya? Politisk deltakelse og engasjement blant ungdom.  Statsviter og valgforsker Johannes Bergh

Folkeavstemminger v/ Kari Aarnes Steinkjer kommune og Jarl Harry Gjedrem Stavanger kommune

Endringsprosesser i kommuner og konsekvenser for valg, Verdal kommune v/ Kari Aarnes Steinkjer kommune

Valgbudsjett 2017, Vefsn kommune v/ Rigmor Leknes

Evaluering av valget i 2015, Oslo Economics

Valgdirektoratet – stortingsvalget 2017 elektronisk manntall opplæring

 

Her finner du presentasjonene brukt under høstkonferanse 9. og 10 . november 2015 i Bergen

 

Her finner du presentasjoner brukt under fagdagen 23. mars 2015 

Nytt fra kommunal og moderniseringsdepartementet

v/ Siri Dolven, KMD

v/ Ragnhild Indreeide, KMD

Internasjonal valgobservasjon og valget i Norge 2013 (presentasjon kommer)

v/ Anne Sofie Molandsveen, UIO, Norsk senter for menneskerettigheter.

Frister for delegering av oppgaver

v/ Lene Gunstrøm, Sarpsborg kommune

Organisering av valglokalene, velgere med behov for bistand, vanskelige velgere, listebærere og valgagitasjon

v/ Sigbjørg Brodin, Bergen kommune

Rutiner for valgoppgjøret

v/ Vegar Hetty Andersen, Drammen kommune

v/ Øystein Kristoffersen, Drammen kommune

Erfaring fra forsøk med stemmerett for 16. åringer

v/ Unn Mari Haukøy, Tysfjord kommune

Erfaring fra forsøk med stemmerett for 16. åringer

v /Jarl Harry Gjedrem, Stavanger kommune

v/ Reidun Vevle, Stavanger kommune

 

Dokumenter til årsmøte i valgforum 2015

Program fagdag og årsmøte i Valgforum

Dagsorden årsmøte 2015

Handlingsplan Valgforum 2015

 Styrets årsberetning 2014

Revisjonsberetning

Regnskap valgforum 2014

BUDSJETT 2015

 

Her finner du presentasjoner brukt under valgkonferansen i Trondheim.

Status kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

v/ Anne Lene Dyrstad og Kristin Skorpen, KMD

 

 

Hva og hvem er kommunen ansvarlig for å gi opplæring til

V/ Elin Solberg, Styreleder i valgforum

 

Et eksempel på praktisk opplæring i kommunen

v/ Tale Berntsen og Øystein Berentsen, Bergen kommune

 

Et skråblikk på valg

v/ Henrik Syse

 

Presentasjon av valgveiledninger – rutiner for valgmedarbeidere

v/ Rigmor Leknes, Vefsn kommune

 

Rekruttering og avlønning av medlemmer i stemmestyrene

v/ Øyvind Øyen, Trondheim kommune

 

Hvordan nå frem til velgerne med informasjon

v/ Maren Blaalid, Oslo kommune

 

Hvordan nå fram til velgerne med informasjon

v/ Trine Merete Vasby, Mandal kommune

 

Har du tenkt på hva som kan gå galt ?

v/ Karina Miller, Oslo kommune

 

Har du tenkt på hva som kan gå galt

v/Eli Håland, Haugesund kommune

 

Risiko- og sårbarhetsanalyser

En enkel introduksjon finner du her. Skjemaet ligger her.

Protokoll fra årsmøtet 2013

Protokollen finner du her.

Protokoll fra årsmøte 2011

Protokollen finner du her.

Høringsuttalelser

Valgforums uttalelse til høring om endringer i valgloven

Valgforums uttalelse til DIFI-rapporten om sentral valgenhet

Dokumenter fra årsmøte 2010

Protokoll fra Valgforums årsmøte i Trondheim 2010

Presentasjoner

Utviklingsoppgaver på valgområdet – Marianne Riise, KRD
Manntall Valg2011 – Tom Refsum Aatlo, KRD
E-valg 2011; prosjektpresentasjon – Henrik Nore og Christian Bull, KRD
Forsøk med nedsatt stemmerettalter – Tom Refsum Aatlo, KRD
Designprosjektet – Anna-Brita Bakken, KRD
OSSE/ODIHR in Norway – Drew Hyslop, ODIHR
KRDs oppfølging av OSSE-rapport – Marianne Riise, KRD
Kampen om valgordningen – Anders Todal Jensen, NTNU

Årsmøtepapirer

Årsrapport

Revisjonsberetning for 2009

Evalueringer

Opplæring 2009

Dokumenter fra årsmøte 2009

Protokoll for årsmøte 2009

Presentasjoner

Tidlig stemmegivning – eksempel fra Bodø kommune