Medlemmer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er utarbeidet en enkel mal til bruk ved gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene/fylkeskommunene. Malen ligger under Dokumentasjon.

Årsmøte og fagdag 01. mars 2013.

Årsmøte og fagdag ble avviklet på Gardermoen. Det faglige programmet var viet forsøkskommunenes erfaringer med EVA – det valgadministrative systemet. Ca 200 representanter deltok.

Protokollen fra årsmøtet finner kan du lese her.

Valgforums medlemssider

Valgforum er en medlemsorganisasjon. Vi har derfor valgt å lukke enkelte tjenester, slik at kun medlemmer har tilgang til disse.

Nettsidene er under utvikling. Med tida håper vi at vi sammen kan utvikle disse til å tjene som et nettsted for gode tips og veiledning for planlegging og gjennomføring av valg.