Innledere på fagdagene

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Her er innlederne som vil belyse temaet “Velgere som trenger hjelp til stemmegivning” fra ulike ståsteder:

Astrid Staalesen, Råd for funksjonshemmede, Kristiansand, Leder

Kristin Bille, Deltasenteret, Seniorrådgiver

Åse Wisløff Nilssen, Nasjonalforeningen, Nestleder Rådet for demens

Grete Müller, Norsk forbund for utviklingshemmede, Landsstyremedlem

Astrid Espegren, IMDI, Rådgiver

Jeanette Breivik Skaland, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Fylkessekretær FFO Rogaland

Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund, Avd. leder for interessepolitisk avd.