Årsmøte i Valgforum 10. november 2023

Posted on Posted in Uncategorized

Årsmøte ble gjennomført med følgende saker:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder
3) Valg av sekretær
4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden
6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år
7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden
8) Kontingent for neste år
9) Forslag til budsjett for inneværende år
10) Valg av styre
11) Valg av revisorer
12) Valg av valgkomité
13) Innkomne sakerInnkalling til årsmøte november 2023

Valgkomiteens innstilling 2023

Sign. Årsregnskap 2022

Revisjonsberetning 2022

Protokoll