Evalueringskonferansen 9.-10. november 2023

Posted on Posted in Uncategorized

Dag 1, torsdag 9. november

12:00-13:00 – Lunsj

13:00-13:30 – Velkommen og styreleders blikk på valggjennomføringen

13:30-13:55 – Hvor galt kan det gå? v/ Inger-Lise Skartlien, Moss kommune

13:55-14:10 – Lokaldemokrati og valgdeltakelse i Gjøvik kommune v/ Anne Britt Søreng, Gjøvik kommune

14:10-14:25 – Prøvevalg, skanningsentral og erfaringer – v/ Ann Kristin Kreutz, Horten kommune

14:25-14:55 – Pause

14:55-15:40 – Tåler fakta en norsk valgkamp? v/ Morten Langfeldt Dahlback, Faktisk.no

15:40-16:00 – Hver slenger teller v/ Ingeborg Strandberg, Bergen kommune

16:00-16:20 – Pause

16:20-16:35 – Kontinuitet i kaos: Lås inn suksess med robuste planer for valggjennomføring v/ Kristin Heggelund og Arild Ovesen, Kristiansund kommune

16:35-16:50 –– Årshjul og planer for valggjennomføring v/ Anne Lise Larsson, Frogn kommune

16:50-17:00 – Avslutning

17:00-19:00 – Egentid

19:00 – Festmiddag

Dag 2, fredag 10. november

09:00-09:30 – Utfordringer og hendelser i årets valggjennomføring – hva har vi lært? v/ Eva Gabrielsen, Balsfjord kommune

09:30-10:00 – Ctrl, alt, delete – om kirkevalget og blanke valgkort v/ Bård Holmen Solvik, Lindesnes kommune

10:00-10:30 – Valgdirektoratets overordnede evaluering av valget 2023 v/ Valgdirektoratet

10:30-10:50 – Pause

10:50-11:10 – Valgdirektoratets overordnede evaluering av valget 2023 (forts.) v/ Valgdirektoratet

11:10-11:35 – Orienteringer fra departementet om nytt regelverk før 2025-valget v/ Sissel Lian, Kommunal- og distriktsdepartementet

11:35-12:00 – Årsmøte og valg av styremedlemmer, avslutning

12:00-13:15; Lunsj og avreise