One thought on “Evalueringskonferansen 2019: Program

  1. Er konferansen åpen for andre enn medlemmer? Jf. vedtektene, «Styret bestemmer om et arrangement skal være åpent for ikke-medlemmer.» Hva gjelder i så fall med hensyn til påmelding og kontingent?

Comments are closed.