Innleggene fra fagdagene 2022

Posted on Posted in Årsmøte, Konferanser

Dag 1 Dag 1 1 Kristiansund kommune – erfaringer med folkeavstemming Dag 1 1B Folkeavstemming Innlandet Valgforum 2022 Dag 1 2 Hvordan engasjere unge velgere Dag 1 3 Presentasjon Anne Lise Larsson Dag 2 Dag 2 1 Reduksjon i valkrinsar – Hamar september 22 Dag 2 2 Risikovurdering av valggjennomføring Dag 2 3 Valgdirektoratet Valgforum […]

Innkalling til årsmøte 23. september 2022

Posted on 1 CommentPosted in Årsmøte

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen Styrets årsberetning for årsmøteperioden Regnskap med revisjonsberetning for foregående år Styrets handlingsplan for årsmøteperioden Kontingent for neste år Forslag til budsjett for 2023 Valg av styre Valg av revisorer Valg av valgkomité Innkomne saker Se […]