Årsmøtepapirer 2017

Posted on Posted in Uncategorized

Dagsorden Valgforums årsmøte 2017 Dagsorden årsmøte 2017 Styrets årsmelding for perioden Årsmelding 2016_17 Årsregnskap 2016 2016ValgforumDRIFTSREGNSKAP Revisorberetning Revisjonsberetning 2016 Valgforum Handlingsplan årsmøteperioden 2017-2018 handlingsplan Valgforum årmøteperioden 2017-2018 Forslag til budsjett 2017 2017 Forslag til budsjett 2017

Velkommen til årsmøte med fagdag 7. og 8. juni 2016 på Scandic havet hotell i Bodø.

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Fjorårets kommune og fylkestingsvalg var et spennende og krevende valg for mange av oss valgmedarbeidere, både det å skulle ha felles opplæring i Oslo og det å benytte EVA til gjennomføring og opptelling. For noen var det første gang med nytt skannerverktøy og for andre var det første gang med elektronisk manntall. I år er […]

Årsmøte 2016

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

I samsvar med vedtektenes punkt 3 inviteres det med dette til årsmøte i Valgforum den 07. juni 2016. Årsmøtet avholdes på Scandic havet hotell i Bodø. Årsmøtet behandler saker fastsatt i vedtektenes punkt 4. Ønsker medlemmer å sende inn saker til behandling på årsmøtet, må disse sendes styret senest 7. april 2016. Endelig invitasjon med […]