Årsmøte i Valgforum 10. november 2023

Posted on Posted in Uncategorized

Årsmøte ble gjennomført med følgende saker:1) Godkjenning av innkalling og dagsorden2) Valg av møteleder3) Valg av sekretær4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden8) Kontingent for neste år9) Forslag til budsjett for inneværende år10) Valg av styre11) Valg av revisorer12) Valg […]

Evalueringskonferansen 9.-10. november 2023

Posted on Posted in Uncategorized

Dag 1, torsdag 9. november 12:00-13:00 – Lunsj 13:00-13:30 – Velkommen og styreleders blikk på valggjennomføringen 13:30-13:55 – Hvor galt kan det gå? v/ Inger-Lise Skartlien, Moss kommune 13:55-14:10 – Lokaldemokrati og valgdeltakelse i Gjøvik kommune v/ Anne Britt Søreng, Gjøvik kommune 14:10-14:25 – Prøvevalg, skanningsentral og erfaringer – v/ Ann Kristin Kreutz, Horten kommune 14:25-14:55 […]