Program for evalueringskonferansen 2021

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser, Nyheter

Program evalueringskonferansen torsdag 18.- fredag 19. november Endelig program Program torsdag 18. november: 12:00-13:00: Lunsj 13:00-13:15: Introduksjon og velkommen 13:15-14:00: Valg i teori og praksis v/ Else Muri, Tønsberg kommune 14:00-14:30: Synspunkter fra en ny valgansvarlig v/ Kristine Sunde Fauske, formannskapssekretær i Porsanger kommune 14:30-14:45: Pause 14:45-15:10:Sametingsvalget – Klarer de ikke å ha to tanker […]

Dagsorden til årsmøtet i valgforum

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser, Nyheter

Dagsorden for årsmøtet 19. november Dagsorden til årsmøtet i Valgforum (PDF) Innstilling fra valgkomitéen (PDF) 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Valg av møteleder 3) Valg av sekretær 4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen 5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden 6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år 7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden 8) Kontingent […]

Årsmøte 2020

Posted on Posted in Konferanser, Nyheter

17. august 2020 kl. 10:00 finner årsmøtet sted på digital plattform. Det er fint om du som påmeldt deltaker logger deg inn på møtet i god tid før dette, eks. fra kl. 09:30. Det gjøres opptak av årsmøtet. Dette vil bli publisert på vårt nettsted. Hvert medlem har en stemme. Dersom flere fra samme kommune/fylkeskommune […]