2018: Presentasjoner fra valgforums fagdager 7.-8. juni

Posted on Posted in Konferanser

Gruppeoppsummering og uttalelse_nyvalglov_070618 Ny valglov-Hvorfor det v/ Knut Storberget Ny Valglov presentasjon Valgforum juni 2018 Knut Storberget Aktuelle temaer fra departementet Hva skjer i departementet, presentasjon av Siri Dolven og Sissel Lian KMD Hva skjer i Valgdirektoratet Valgforum 070618-VD Innledning til gruppearbeider, Ny valglov- Innspill-valglovutvalg-ved Kari-Øyvind-Rigmor Tilgjengelighet til valg Lenke til presentasjon GoogleDocs ROSanalyse-sikkerhet og […]

2018: Årsmøte 8. juni

Posted on Posted in Konferanser

Protokoll Årsmøte 2018 ble gjennomført fredag 8. juni, i Trondheim Det var 95 stemmeberettigede kommuner tilstede. Protokoll vedlagt Vedlegg: 180608protokoll årmøte   Vedlegg: Styrets Årsmelding _ 2017_18-handlingsplan 2018 Årsregnskap 2017 Revisjonsberetning 2017 – underskrevet