Fagdager 17. og 18. oktober 2024

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser

Den 17. og 18. oktober skal Valgforum ha fagdager for alle medlemmene i Tromsø. Hovedtema for konferansen vil være ny valglov som gjelder for Stortingsvalget 2025. Fagdagene vil være rike på faglig innhold med mange spennende innlegg, med foredragsholdere fra blant annet Kommunal- og distriktspartementet, Valgdirektoratet, Institutt for samfunnsforskning og mye mer. Valgforum ønsker ikke […]

Årsmøte i Valgforum 10. november 2023

Posted on Posted in Uncategorized

Årsmøte ble gjennomført med følgende saker:1) Godkjenning av innkalling og dagsorden2) Valg av møteleder3) Valg av sekretær4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden8) Kontingent for neste år9) Forslag til budsjett for inneværende år10) Valg av styre11) Valg av revisorer12) Valg […]