Program for fagdagene 22. og 23. september 2022

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser

Innleggene fra fagdagene er nå lagt ut: Innleggene fra fagdagene 2022 Dag 1, 22. september 12:00-13:00 Lunsj13:00-13:10 Velkommen13:10-13:45 Erfaringer med fysisk og digital folkeavstemning v/Erik Ingebrigtsen, Kristiansund kommune og Lise Pedersen, Innlandet fylkeskommune13:45-14:15 Hvordan engasjere unge velgere? v/Lørenskog kommune14:15-14:35 Pause14:35-15:20 Workshop om temaet “hvordan engasjere unge velgere”15:20-15:50 Presentasjon av resultater fra workshop via Menti15:50-16:10 Pause16:10-16:40 […]

Dagsorden til årsmøtet i valgforum

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser, Nyheter

Dagsorden for årsmøtet 19. november Dagsorden til årsmøtet i Valgforum (PDF) Innstilling fra valgkomitéen (PDF) 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Valg av møteleder 3) Valg av sekretær 4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen 5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden 6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år 7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden 8) Kontingent […]

Fagdag 15.04.21 – valg under pandemi

Posted on Posted in Konferanser

Her er opptaket fra fagdagen: https://www.youtube.com/watch?v=ZqPiOG9U69w   Her er presentasjonene: Valg under pandemi – plan for gjennomføring i Drammen kommune Spørsmål og svar fra Valgdirektoratet – fagdagen Spørsmål og svar – Drammen kommune Presentasjon Valgforums fagdag 15.april 2021_ KMD Presentasjon fra Trondheim kommune Presentasjon for Valgforum – Valgdirektoratet April 2021 ROS