Innlegg fra fagdagen 21.april 2023

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Presentasjoner fra fagdagen: Program for fagdag Hva kan valgansvarlige gjøre for å sikre at tillit til valggjennomføringen opprettholdes – Trude Remme – styret i Valgforum Arbeid med ny valgforskrift – Jan Morten Sundeid – KDD Departementets arbeid med å sikre tillitsskapende valg – Siri Dolven – KDD Hva er tillit – og hvordan får du […]

Innleggene fra fagdagene 2022

Posted on Leave a commentPosted in Årsmøte, Konferanser

Dag 1 Dag 1 1 Kristiansund kommune – erfaringer med folkeavstemming Dag 1 1B Folkeavstemming Innlandet Valgforum 2022 Dag 1 2 Hvordan engasjere unge velgere Dag 1 3 Presentasjon Anne Lise Larsson Dag 2 Dag 2 1 Reduksjon i valkrinsar – Hamar september 22 Dag 2 2 Risikovurdering av valggjennomføring Dag 2 3 Valgdirektoratet Valgforum […]

Innkalling til årsmøte 23. september 2022

Posted on 1 CommentPosted in Årsmøte

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen Styrets årsberetning for årsmøteperioden Regnskap med revisjonsberetning for foregående år Styrets handlingsplan for årsmøteperioden Kontingent for neste år Forslag til budsjett for 2023 Valg av styre Valg av revisorer Valg av valgkomité Innkomne saker Se […]