Program for evalueringskonferansen 2021

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser, Nyheter

Program evalueringskonferansen torsdag 18.- fredag 19. november Endelig program Program torsdag 18. november: 12:00-13:00: Lunsj 13:00-13:15: Introduksjon og velkommen 13:15-14:00: Valg i teori og praksis v/ Else Muri, Tønsberg kommune 14:00-14:30: Synspunkter fra en ny valgansvarlig v/ Kristine Sunde Fauske, formannskapssekretær i Porsanger kommune 14:30-14:45: Pause 14:45-15:10:Sametingsvalget – Klarer de ikke å ha to tanker […]

Dagsorden til årsmøtet i valgforum

Posted on Leave a commentPosted in Konferanser, Nyheter

Dagsorden for årsmøtet 19. november Dagsorden til årsmøtet i Valgforum (PDF) Innstilling fra valgkomitéen (PDF) 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Valg av møteleder 3) Valg av sekretær 4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen 5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden 6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år 7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden 8) Kontingent […]

Fagdag 15.04.21 – valg under pandemi

Posted on Posted in Konferanser

Her er opptaket fra fagdagen: https://www.youtube.com/watch?v=ZqPiOG9U69w   Her er presentasjonene: Valg under pandemi – plan for gjennomføring i Drammen kommune Spørsmål og svar fra Valgdirektoratet – fagdagen Spørsmål og svar – Drammen kommune Presentasjon Valgforums fagdag 15.april 2021_ KMD Presentasjon fra Trondheim kommune Presentasjon for Valgforum – Valgdirektoratet April 2021 ROS