Årsmøte 2020

Posted on Posted in Konferanser, Nyheter

17. august 2020 kl. 10:00 finner årsmøtet sted på digital plattform. Det er fint om du som påmeldt deltaker logger deg inn på møtet i god tid før dette, eks. fra kl. 09:30.

Det gjøres opptak av årsmøtet. Dette vil bli publisert på vårt nettsted.

Hvert medlem har en stemme. Dersom flere fra samme kommune/fylkeskommune ønsker å følge årsmøtet, må dere sitte sammen med vedkommende som har fått lenken til pålogging, og følge møtet fra dennes enhet.

Her finner du møtedokumentene:

2020-Møteinnkalling årsmøtet 17-08-2020

2020-Sak e) Styrets årsberetning for årsmøteperioden 2019 og 2020

2020-Sak f) Årsregnskap 2019

2020-Sak f) Signert revisjonberetning Valgforum 2019

2020-Sak g) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden 2020-2021

2020-Sak h) kontingent for neste år

2020-Sak i) BUDSJETT 2020

2020-Sak j, k, l)Forslag fra valgkomiteen

2020-Sak m) Innkomne saker – Sak fra styret ang. signaturrett

2020-Sak m) endring av vedtekter 

Vel møtt!

Hilsen styret