Årsmøte 2019

Protokoll årsmøte 2019

signert protokoll Årsmøte

Usignert protokoll Valgforums årsmøte 2019

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 2019, 26. april

Dagsorden:
Dagsorden årsmøte 2019

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekretær
 4. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
 5. Styrets arbeid for 2018-2019
  Årsmelding 2018_19
 6. Regnskap med revisjonsberetning for 2018
  Foreløpig årsregnskap 2018
  Revisorberetning 2018

Regnskap med revisjonsberetning vil bli ettersendt, eventuelt utdelt i møtet.

 1. Styrets handlingsplan for 2019 – 2020
  Handlingsplan_2019_T-O
 2. Forslag til budsjett for 2019
  FORSLAG TIL BUDSJETT 2019

Forslag til budsjett vil bli ettersendt eller delt ut i møtet.

 1. Valg av styre
 2. Valg av revisorer
 3. Valg av valgkomite
 4. Innkomne saker

Fra styret:

Det er ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmer