Årsmøte 2015

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Til medlemskommuner og -fylkeskommuner

 

I samsvar med vedtektenes punkt 3 inviteres det med dette til årsmøte i Valgforum den 23.03.2015. Årsmøtet avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Årsmøtet behandler saker fastsatt i vedtektenes punkt 4.

Ønsker medlemmer å sende inn saker til behandling på årsmøtet, må disse sendes styret senest 23.01.2015. Endelig invitasjon med sakspapirer vil bli sendt ut senest 1 måned før årsmøtet.

 

Styret forbereder et faglig program, et dagsseminar, som vil bli gjennomført i tilknytning til årsmøtet. Programmets innhold vil bli lagt ut på Valgforums hjemmeside så snart det er ferdig og vil fremgå av invitasjonen som sendes ut i månedsskiftet januar/februar.

 

 

På vegne av styret

 

Svein Inge Johansen