Årsmøte 2013 og fagdag

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Valgforum vil avholde årsmøte den 01.03.2013, i kombinasjon med en fagdag. Det jobbes med programmet og så snart dette er klart vil det bli sendt invitasjon til medlemskommuner og -fylkeskommuner.