Årskonferanse høsten 2014

Posted on Posted in Konferanser, Uncategorized

Styret har startet arbeidet med å forberede årskonferansen til høsten. Arbeidet er helt i startfasen, mulighetene er derfor til stede for å komme med innspill og ideer til programinnholdet.

Styret har imidlertid fastsatt tidspunkt, så hold av dagene 20. og 21. november.

Mer informasjon kommer etterhvert.

Invitasjon og foreløpig program er sendt alle registrerte medlemmer. Påmelding pågår for fullt og kan skje via følgende link:

http://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=75bebfcb-32ca-4307-8e40-5cbc36e024fa