Hvem og hva er Valgforum?

Vi er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom Valgforum utveksles erfaringer om gjennomføring av valg via vår Facebookside, årlige konferanser og fagdager. Det er også et glimrende forum for å bygge nettverk og få hjelp og innspill til valggjennomføring i egen kommune.

Valgforum skal også bidra til utvikling av valg i Norge.

ÅRSMØTET I VALGFORUM GJENNOMFØRES DIGITALT I 2020
Styret har i møte 27. april bestemt at årsmøtet som følge av situasjonen med koronaviruset og restriksjoner i den forbindelse, skal gjennomføres på digital plattform. Vi ber medlemmene sette av tidspunktet: 17. august 2020 kl. 10:00 – 11:30. Her kan du melde deg på

ÅRSMØTE OG FAGDAGER 2021
Styret har besluttet at årsmøte og fagdager 2021 blir i Ålesund 14.-15. april og Bergen 18.-19. november.

AVLYSNING av årsmøte og fagdag 11.-12.06.20 i Tromsø:
Sett i lys av den siste tids utvikling og på grunn av fare for spredning av koronaviruset avlyses arrangementet.
Styret vil ta løpende vurderinger på om konferansen kan avholdes senere i år. Det er uklart hvordan årsmøtet 2020 kan avholdes. Styret kommer tilbake til dette etterhvert. Vi har virkelig sett fram til å møte dere alle i Tromsø, men hensynet til deltakernes helse må selvsagt komme først.

TILSKUDD TIL SAMARBEIDSTILTAK FRA VALGFORUM:

Vi kan gi støtte knyttet til valg/valgarbeid som fremmer samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Les mer

ValgForum-norgeskart