Hvem og hva er Valgforum?

Vi er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom Valgforum utveksles erfaringer om gjennomføring av valg via vår Facebookside, årlige konferanser og fagdager. Det er også et glimrende forum for å bygge nettverk og få hjelp og innspill til valggjennomføring i egen kommune.

Valgforum skal også bidra til utvikling av valg i Norge.

HØRINGSUTTALELSE TIL NY VALGLOV
Styret har 15. oktober avgitt uttalelse til NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg. Ny valglov. Her finner du uttalelsen: Valgforum – høringsuttalelse NOU 2020-6 – Ny valglov

ÅRSMØTE OG FAGDAGER 2021
Styret har besluttet at årsmøte og fagdager 2021 blir i Ålesund 14.-15. april og Bergen 18.-19. november. Av smittevernmessige årsaker, er fagdagene i Ålesund avlyst, men 15. april er det fagdag med  tema «valg og smittevern – gjennomføring av valg under pandemi».

Her finner du opptaket fra fagdagen 15. april: https://www.youtube.com/watch?v=ZqPiOG9U69w

TILSKUDD TIL SAMARBEIDSTILTAK FRA VALGFORUM:

Vi kan gi støtte knyttet til valg/valgarbeid som fremmer samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Les mer

ValgForum-norgeskart