Hvem og hva er Valgforum?

Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom Valgforum utveksles erfarinValgForum-norgeskartger om gjennomføring av valg via våre Facebooksider, konferanser og fagdager.

Valgforum skal bidra til utvikling av valg i Norge

Les mer om Valgforum.
Vil du bli medlem av Valgforum?

Valgforum_Rapport stortingsvalget 2017

Årsmøte og fagdag 2018

 

 

 

Valglovutvalgets arbeid blir tema på fagdagen 7. juni 2018

Valgforum følger valglovutvalgets arbeid tett og inviterer medlemmene til debatt

Bli medlem

Valgforum har pr. mars 2017 255 medlemmer blant norske kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker alle kommunene og fylkeskommunene i Norge som medlemmer.

Konferanser

Få oversikt over årsmøter, årskonferanser, kurs mm.

I sosiale medier