Hvem og hva er Valgforum?

Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom Valgforum utveksles erfarinValgForum-norgeskartger om gjennomføring av valg via våre Facebooksider, konferanser og fagdager.
Valgforum skal bidra til utvikling av valg i Norge
Vil du bli medlem av Valgforum?

Årsmøte og fagdag 2018

Presentasjonene fra fagdagene finner dere her

Årsmøte 2018

Retningslinjer for tilskudd til regionale valgsamlinger og -tiltak:Vilkår_tilskudd regionale tiltak rev1.1

 

Valgforum Høringsutalelser

Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i valgforskriften og endring i forskrift for direkte valg til kommunedelsutvalg.
Forskriftsendringen er dels en oppfølging av foretatte endringer i valgloven, og også en konsekvens av andre endringer som har skjedd, bl.a. Postens reduserte service i fremsending av brev. Valgforums styre har sendt en høringsuttalelse som særlig fokuserer på nye regler for opptelling av stemmesedler. Høringssvaret ligger vedlagt og kan fritt brukes av våre medlemskommuner. Vi legger også med et forslag til saksframstilling for politisk behandling, stil til disposisjon av Vefsn kommune

høring-valgforskrift-vefsn

181105Høringsuttalelse Styret i Valgforum endring i valgforskriften, foreløbig telling

Valglovutvalgets arbeid

Valgforum følger valglovutvalgets arbeid tett og inviterer medlemmene til debatt

Bli medlem

Valgforum har pr. juni 2018 260 medlemmer blant norske kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker alle kommunene og fylkeskommunene i Norge som medlemmer.

Konferanser

Få oversikt over årsmøter, årskonferanser, kurs mm.

I sosiale medier